Dodawanie użytkowników

You are here:
< All Topics
Table of Contents

Jak dodać nowego użytkownika ?

Wejdź do Ustawienia > Użytkownicy, kliknij „Dodaj”

Aby dodać użytkownika kliknij „Dodaj”

Podaj dane użytkownika, adres email (to będzie login nowego użytkownika), hasło oraz ewentualnie grupę oraz nr telefonu

Kliknij Dodaj. Użytkownik dodany.